Ana sayfa » Mobbingle Örgütsel Başa Çıkma Yöntemleri
Mobbing nedir

Mobbingle Örgütsel Başa Çıkma Yöntemleri

Mobbingle Örgütsel Başa Çıkma Yöntemleri
Mobbingle Örgütsel Başa Çıkma Yöntemleri

Mobbingle Örgütsel Başa Çıkma Yöntemleri, Kurumların örgüt yapılanmalarının mobbinge zemin hazırladığından daha önceki başlıklarda bahsedilmiştir. Mobbingle mücadelede bireysel yöntemler kadar örgütsel yöntemlere başvurulması da son derece önem arz etmektedir. Bunun için atılması gereken en temel adımlar aşağıdaki gibidir:

  • Örgüt yapılanması dikey değil yatay olmalıdır. Güçler tek bir statüde yoğunlaşmamalı, organizasyon içinde dağılmalıdır.
  • Tüm çalışanlar tarafından bilinen ve benimsenen bir örgüt kültürü olmalıdır. Her yeni çalışan bu kültür konusunda bilinçlendirilmelidir.
  • Güven duygusu aşılanmalı, çalışanlar yaşadıkları problemleri şeffaflıkla paylaşabilmeli ve kimlere başvurabileceklerini bilmelidir.

Mobbingle Örgütsel Başa Çıkma Yöntemleri on iki ilkeden söz edilir:

     Kuruluşun amaçlarını ve kurum içi davranış biçimlerini açıklayan bir hedef ve bütün çalışanları aynı seviyede tutan bir görüş ve değerler metni olmalıdır.

Mobbingle Örgütsel Başa Çıkma Yöntemleri

     Kuruluşun yapısı net şekilde belirlenmeli, raporlama seviyesi tanımlı olmalıdır.

Kuruluşun yapısı net şekilde belirlenmeli, raporlama seviyesi tanımlı olmalıdır.

     İş tanımları, görev ve sorumluluklar şeklinde tanımlanmış olmalı ve çalışanlara tebliğ edilmelidir.

     İşgören politikaları, çalışanlardan beklenen davranışları ve etik kuralları da kapsamalı, geniş kapsamlı, kalıcı ve yasal olmalıdır.

     Disiplin konuları, hızlı, tarafsız ve kalıcı olmalıdır.

mobbing

     Çalışanlar da örgütün hedeflerini benimsemeli, bu hedeflere ulaşmadaki rolleri konusunda eğitim almalıdır.

     İşe yeni girenler, sadece teknik özelliklerine göre değil, problem çözebilme, zor durumlarla baş edebilme ve kendi kendini yöneten bir ekip içinde çalışabilme gibi niteliklerle duygusal zekaları da değerlendirilerek seçilmiş olmalıdır.

     Çalışan gelişimi ve iş başı eğitimi bütün çalışanlar için çok önemli ve kıymetlidir. Sistem, değişen çevrenin ihtiyaçlarını karşılar. Eğitimde, teknik bilgilerin yanı sıra beşeri ilişkilere de önem verilmelidir.

     İletişim açık, dürüst ve zamanında olmalıdır.

     Örgüt hedeflerine ulaşmada çalışan katılımını mümkün olduğunca en üst seviyeye çıkaracak yapılar bulunmalıdır.

     Her seviyedeki sorunu çözmek için bir mekanizma olmalı, sorunun gerçekten çözülüp çözülmediği takip edilmelidir.

–     Firmada çalışanlara yönelik yardım amacı güden bir program olmalıdır.

Mobbingle mücadelede organizasyonlarda İnsan Kaynakları’na çok önemli görevler düşmektedir. İşletmelerin bel kemiği olan İnsan Kaynakları, mobbinge konu davranışları ilk önce tespit eden birim olmalıdır. Daha önce de vurguladığımız gibi işletmeler için insan kaynağı çok stratejiktir. Mobbingle Örgütsel Başa Çıkma önemlidir, Çalışanların verimini düşüren sorunların başında mobbing yer almaktadır.

Mobbingle Örgütsel Başa Çıkma Yöntemleri

Öneriler