Ana sayfa » Mobbingin Fiziksel Etkileri
Mobbing nedir

Mobbingin Fiziksel Etkileri

Mobbingin Fizyolojik Belirtileri
Mobbingin Fizyolojik Belirtileri

Mobbingin Fiziksel Etkileri

  • Beyinle ilgili: Sıkıntı, panik atak, depresyon, yarım baş ağrısı, baş dönmesi. Hafıza kaybı, dikkati toplayamama ve uykusuzluk.
  • Deriyle ilgili: Kaşınma, kızarma, pullanma veya döküntü gibi deri hastalıkları.
  • Gözlerle ilgili: Ansızın göz kararması, görmede bulanıklık.
  • Boyun ve sırtla ilgili: Boyun kaslarında ve sırtta ağrı.
Mobbingin Fiziksel Etkileri
  • Kalple ilgili: Hızlı ve düzensiz çarpıntılar, kalp krizi.
  • Eklemlerle ilgili: Titreme, terleme, bacaklarda halsizlik hissetme, kas ağrıları.
  • Sindirim sistemiyle ilgili: Yanma, ekşime, hazım zorluğu gibi mide rahatsızlıkları, ülser.
  • Solunum sistemiyle ilgili: Nefessiz kalma, nefes alamama gibi solunum sorunları.
  • Bağışıklık sistemiyle ilgili: Organizmanın savunma yapılarında zayıflama, hastalıklara çok çabuk yakalanabilme.

Mobbing sürecinin insan fizyolojisi üzerinde olumsuz etkiler yarattığı bir gerçek olmakla birlikte her mağdurun bu süreçten etkilenme biçimleri farklı olacaktır. Bahsedilen belirtilerden biri veya birkaçı görülebileceği gibi hepsi bir arada da görülebilir. Özetlemek gerekirse bireyler üzerinde en sık görülen belirtiler; baş ağrısı, anksiyete, panik atak, uykusuzluk, iştahta azalma veya aşırı yemek tüketimi, alkole bağımlılık olarak sıralanabilir.

Mobbingin Fizyolojik Belirtileri
Mobbingin Fiziksel Etkileri

Psikolojik şiddete maruz kalan birey, direnmeyi başarır ve ortamdan uzaklaşabilirse ya da duruma yeniden uyum sağlarsa psikolojik şiddet son bulur. Direnemez ve uzaklaşamazsa zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak yıpranır ve işine odaklanmakta güçlük çeker. Daha sonra işe dönme şansını kaybeder ve özel tedaviye gereksinim duyar.

Mobbingin Fiziksel Etkileri

Bu belirtiler neticesinde kişinin işinden ve sosyal çevresinden soyutlanması, ileri ki bölümlerde mobbingin sonuçları başlıkları altında incelenecektir.

Mobbing hedef ya da mağdur kişinin mental sağlığını açık bir şekilde olumsuz etkiler. İş yerinde mobbinge maruz kalan bireyler ağır stres ve kaygı yaşarlar Mobbing hastalıklara, sosyal dışlanmaya ve hatta suça neden olur, mesleki ilerlemeyi ve para kazanmayı engelleyebilir.

Mobbingin Fiziksel Etkileri

Avrupa’daki araştırmalarda, iş yerinde mobbing hedefi olarak seçilen bireyin olumsuz duygusal koşullar nedeniyle aşırı stres yaşayabileceği ortaya konulmuş; ancak bunun işveren açısından da bir maliyetinin olabileceğine dikkat çekilmemiştir. Her mobbing vakası, genel bir maliyet analizi yapmayı engelleyen kendine özel detayları ve olayları içerir. Örgütsel çalışmalar mobbingin verimliliğin düşmesine neden olabileceğini gösterir. Bu nedenle mobbing toplam iş verimliliğini olumsuz etkileyen bir maliyet faktörü olarak da düşünülebilir.

Mobbingin Fiziksel Etkileri

Öneriler