Ana sayfa » Mobbing ne demek
Mobbing nedir

Mobbing ne demek

mobbing
Genelde erkek çocuklarının, araba, top, tabanca vb. oyuncaklarla, kız çocuklarının ise bebek, makyaj çantaları, mutfak malzemeleri vb. ile oynamaları teşvik edilmektedir.

Mobbing ne demek; işyerinde çalışanların bir başka kişiye ve/veya kişileri rahatsız edici, ahlak dışı ve sistematik söz ve davranışlarla taciz etmesidir. Mobbing özellikle hiyerarşik bir yapılaşmanın olduğu gruplarda, zayıf bir kontrolün olduğu kurumlarda güçlünün altta kalanlara psikolojik yollardan baskı yapmasıdır.

Gelişmiş ülkelerde cinsel tacizin de önüne geçen mobbing çoğunlukla üst düzey yönetim kademesinde çalışanlar tarafından uygulanmakta ve üst düzey yöneticilerde bir meslek hastalığı olarak görülmektedir.

Bu olgu ile ilgilenen tüm araştırmacılar, uygulanan mobbingin dahi cinsiyetler açısından farklı olduğu görüşünde birleşmektedirler. Kadın ve erkeğin çocukluktaki yetişme tarzları ve kişilik gelişimindeki farklılıklar nedeniyle, hem çatışmada verdikleri tepkilerde hem de mobbing uygulama tarzlarında farklılık göstermektedir.

Mobbing ne demek, Genelde erkek çocuklarının, araba, top, tabanca vb. oyuncaklarla, kız çocuklarının ise bebek, makyaj çantaları, mutfak malzemeleri vb. ile oynamaları teşvik edilmektedir. Erkek çocukları aralarındaki çatışmayı, dövüşme, kavga etme gibi saldırgan davranışlarla çözmeye çalışırken, kız çocukları genellikle çatışmayı, darılma, arkadan konuşma ya da büyüklerine şikayet ederek çözmeyi tercih etmektedir.

Genelde kadın-erkek oranının eşit olduğu işyerlerinde fiziksel taciz, daha az oranda ortaya çıkmaktadır. Erkek yoğun iş çevrelerinde fiziksel şiddet daha yoğunken, kadınların yoğun olduğu iş yerlerinde ise psikolojik taciz daha sıklıkla görülmektedir.

Mobbingin kamu sektörünün sağlık, eğitim, sosyal yardım kurumları gibi kadın yoğun işyerlerinde daha çok görülmesi, kadınların özellikle diğer kadınlara karşı pasif-saldırgan davranışlar sergilemesi ile açıklanmaktadır. Yine, cinsiyet açısından, her ne kadar bazı çalışmalarda aksi bir sonuç olsa da, genel olarak kadınlar, erkeklerden daha fazla psikolojik tacize maruz kalmaktadır.

Mobbing ne demek ; Türkiye de mobbing kavramı

Türkiye de mobbing kavramı ile ilk defa; işverene işyerinde psikolojik tacizi engelleme yükümlülüğü getiren Borçlar Kanunu Tasarısı ile tanışmıştır. Genelde kadınlar üzerinden yürüdüğü sanılan mobbing erkekleri de aynı şiddette mağdur etmektedir.

Mobbing ne demek
Mobbing ne demek

Mağdurları genelde kadın olmasına rağmen, ülkemizdeki ilk mobbing davasını bir erkek bürokrat açmıştır –Toprak Mahsulleri Ofisi‘nden Ş.T. uğradığı psikolojik baskı yüzünden kendisinin ve ailesinin depresyona girdiği gerekçesiyle, yöneticilerinden 15 bin TL tazminat talep etmiştir. İstifası istenen, rütbesi düşürülen, göreve iadesi için açtığı davayı kazanmasına rağmen baskı ve yıldırmaya maruz kalan T. mobbing gerekçesiyle ilk davayı açan kişi olarak Türk Hukuk tarihine girmiştir.

Genellikle nitelikli kişilere karşı niteliksiz üstlerin uyguladığı kötü, istenmeyen bir davranış olarak karşımıza çıkan mobbingin yeri, zamanı, iş kolu ayrımı olmadığı ama çoğunlukla hizmet sektöründeki alanlarda faaliyet gösteren iş kollarında yaygın olduğu, bu sebeple sağlık sektörü ve üniversitelerde çok yüksek düzeylerde olduğu bilinmektedir.

Mobbing ne demek, Yapılan araştırmalar, mobbinge maruz kalan kişilerin çalışma hayatlarında zeka, dürüstlük, yaratıcılık, başarı gibi bir çok olumlu özellik gösteren duygusal zekası yüksek kişiler olduklarını ortaya koymakta ve yasal dayanak olmadığı ve yasalarda tanımlanmadığı için, ispatı çok kolay olmayan, kişiyi yalnızlaştırdığını açıklamaktadır.

Mobbing uygulayanlar ise, aşırı kontrolcü, korkak, işleri için vazgeçilmez olduğunu düşünen, ayrıcalıklı olmak isteyen ve iktidar açlığı olan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Mobbing herkesin başına gelebileceği gibi, pek çok araştırmacı, mobbing mağduru olan kişilerle yaptıkları görüşmelerde, bu kişilerin birtakım benzer özellikler gösterdiklerini ileri sürmüşlerdir.

Sanal mobbing, klasik mobbing,

Günümüzde gelişen teknolojinin ürünleri sayesinde de sanal ortamlarda da insanlar birbirini tehdit etme fırsatı yakalamaktadır. Bu durum, “sanal mobbing” olarak ifade edilmektedir. Cep telefonu ile çekilen görüntü ve fotoğrafların internet üzerinden yayımlanması sanal mobbingin tipik örnekleri arasında gösterilmektedir.

Dolayısıyla sanal mobbing klasik mobbingin çerçevesini genişleterek, ast üst arası psikolojik yıldırma çabasının ötesinde, mobbing uygulamak isteyenlerin eline daha da farklı enstrümanlar sunmakta, ayrıca internet yoluyla elde edilen bilgiler kişilerin aleyhinde kullanılması da yine birçok kişi için baskı unsuru olabilmektedir.

Mobbing ne demek, Hangi şekilde olursa olsun veya hangi amaca hizmet ederse etsin mobbing, kişiyi psikolojik ve ekonomik hasarlarla dolu bir uçuruma sürüklemekte hatta intiharlara dahi yol açabilmektedir.

Çalışma ortamlarında bireye yönelik uygulanan mobbingin içeriğinde duyguların suistimal edilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Bu suistimal durumuna duygusal zekâ düzeyi yüksek bireyler maruz kalabileceği gibi bu suistimale karşı koyabilmek için yüksek düzeyde duygusal zekâya sahip olmanın gerekliliği de akla gelebilir .

Çok yüksek ya da çok düşük duygusal zekâya sahip olmak direk çatışmanın içinde olmak veya çatışmanın farkında olmamak gibi sonuçlar doğurabilir. Bu bağlamdan hareketle duygusal zekâsı yüksek bireylerin çalışma ortamında olup bitenlere dair farkındalıkları da yüksek olduğundan duygusal zekâsı düşük olanlara göre daha fazla mobbinge maruz kalacakları söylenebilir.

Diğer taraftan duygusal zekâsı yüksek olanların mobbingle baş etmekte daha başarılı olabilecekleri düşünülürse duygusal zekâsı düşük olanlara göre mobbingden daha az etkilenebilecekleri söylenebilir. Dolayısıyla algılanan mobbing düzeyinde mağdurun duygusal zekâ düzeyinin bir şekilde etkili olabileceği düşünülebilir.

Mobbing ne demek

Öneriler