Ana sayfa » Mobbing nasıl belli olur
Mobbing nedir

Mobbing nasıl belli olur

Mobbing nasıl belli olur
Mobbing nasıl belli olur

Mobbing nasıl belli olur, İşyerinde psikolojik taciz davranışları sadece sosyo-ekonomik, kültürel ve fiziksel yönden zayıf olan çalışanlara yönelik değil, aynı zamanda farklı, başarılı ve yeni işe başlamış çalışanlara karşı da olabilmektedir. Bu tür davranışlar olumsuz ve istenmeyen davranışlar olup, bir çok araştırmacı tarafından birbirine yakın tanımlamalar farklı gruplandırılmıştır.

Heinz LEYMAN, işyerinde psikolojik taciz davranışlarını mağdur üzerinde etkileri açısından beş grupta toplamıştır.

 1. Kendini göstermeyi engelleme; sözünü kesmek, yüksek sesle azarla­mak şeklinde gerçekleşen davranışlar, sürekli eleştiri,
 2. Sosyal ilişkilere saldırı; çalışan iş ortamında yokmuş gibi davranıl-ması, iletişimin kesilmesi,
 3. İtibara saldırı; asılsız söylenti, hoş olmayan imalar,
 4. Mesleki durumuna saldırı; nitelikli iş verilmemesi, anlamsız işler verilip sürekli yer değiştirilmesi,
 5. Kişinin sağlığına doğrudan saldırı; ağır işler verilmesi, fiziksel şiddet tehdidi, cinsel taciz gibi,

Mobbing nasıl belli olur

Olumsuz davranışlar olarak işyerinde psikolojik taciz davranışları aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır.

 1. Kişiye yönelik psikolojik taciz
 2. İşe yönelik psikolojik taciz
 3. Sosyal yalnızlaştırma
 4. Fiziksel şiddet
 5. Cinsel taciz

Bir başka araştırmacı ise, işyerinde psikolojik davranışları beş kategoriye ayırmıştır.Mobbing nasıl belli olur;

 1. İşe yönelik psikolojik taciz; bu tür davranışlar mağdurun kendisini gereksiz hissetmesine ve dışlanmasına neden olur.
 2. Sosyal dışlanma; mağdur çalışma yaşamında yalnızlaştırılır.
 • Kişiliğe yönelik saldırılar; mağdur dil, din, etnik yapı ve fiziksel özellikleri nedeniyle hakarete uğrar.
 • Sözlü tehdit; mağdur herkesin önünde küçük düşürülür.
 • İtibarı zedelemeye yönelik psikolojik taciz; mağdurun onuru ve itibarı zedelenir.

Mobbing eylemi içinde; yaş, ırk, cinsiyet gibi bir ayrımcılık saiki gözetmeksizin salt taciz aşağılama, dışlama, rahatsız etme yoluyla yönelen bir saldırganlık yer almaktadır.

Mobbing nasıl belli olur
Mobbing nasıl belli olur

Mobbing nasıl belli olur

Öneriler