Ana sayfa » Mobbing İzleyicileri kimlerdir
Mobbing nedir

Mobbing İzleyicileri kimlerdir

Mobbing İzleyicileri kimler
Mobbing İzleyicileri kimler

Mobbing İzleyicileri kimlerdir, Mobbing sürecinde izleyici olarak rol alanlar, iş arkadaşları, amirler ve yöneticiler gibi sürece doğrudan doğruya karışmayan, ancak bir şekilde süreci algılayan, yansımalarını yaşayan, bazen de sürece katılan kişilerdir.

Mobbing İzleyicileri

İzleyici tiplerini, sergiledikleri davranışlara göre gruplamak mümkündür:

  1. Diplomatik İzleyici:

Bir çatışma olgusu karşısında daima uzlaşmadan yana olan kişidir. Genelde aracı rolünü oynaması nedeniyle başkaları tarafından sevilen veya nefret edilen bir kişidir. Bu tarz bir izleyici, örgüt içinde aldığı tepkiler sonucunda ileride kurban konumuna düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

  • Yardakçı İzleyici:

Bu izleyici, mobbingciye çok sadıktır. Ancak bu özelliğinin pek fark edilmesini istemez.

  • Fazla ilgili İzleyici:

Başkalarıyla ve başkalarının problemleriyle ilgilenen izleyici tipidir. Bazen başkalarının özel alanlarına ve konularına zorla girmeye çalışır, ısrarcıdır. Yardım arayışı içinde olan kurban dahi, zamanla rahatsız olur, kaçış yolları arar.

Mobbing İzleyicileri
  • Bir Şeye Karışmayan İzleyici:

Bu tip izleyici, ortaya çıkmaktan ve herhangi bir şeye karışmaktan hiç hoşlanmaz. Tüm olan bitenlerden uzak durmaya çalışır; konuyla ilgili hiçbir fikir beyan etmez. Mobbingciye yardımcı olmamakla birlikte, uygulanan psikolojik tacize karşı da tamamen ilgisiz ve duyarsızdır.

  • İki Yüzlü Yılan İzleyici:

Görünüşte hiçbir şeye karışmayan bir birey izlenimini oluştursa da, gerçekte belli bir görüş ve düşünceye hizmet etmektedir. Bu tarz bir izleyici, sonunda mobbingciye destek çıkar veya kendine de psikolojik taciz uygulanacağından korkarak kurbana yardım etmeyi reddeder.

Mobbing İzleyicileri

Aslında ciddi bir çoğunluktan bahsedilmektedir.  Tanık oldukları psikolojik yıldırma (mobbing) karşısında sessiz kalan bir kitle tanımlanmaktadır. Hatta zaman zaman bu psikolojik yıldırmaya (mobbing) onay verenlerdir.

Genelde araştırmalarda psikolojik yıldırma (mobbing) mağdurlarının daha travmatize olmalarına sebep olan önemli bir gruptur.

Bazen de psikolojik yıldırma (mobbing) mağdurunun mücadele etme motivasyonunu kıran kişilerdir.

Özellikle olumsuzlayıcı ifadelerle ( – Ne istiyorsa yap,  – Ses çıkarma, – İdare et işte, – Ne yapabilirsin ki , -Bir de işinden olma… gibi) mağdurun pasif kalmasında önemli bir etkisi vardır.

Mobbing İzleyicileri

Sadece izleyici olan bireyler değildir.  İşyeri  (örgüt) ve toplumun da izleyici konumunda kaldığı söylenebilir. Bu durum mağdur açısından daha ezici, zorlaştırıcı ve acıdır.

Bu yüzden psikolojik yıldırmaya (mobbing) karşı toplumsal duyarlılığı arttırmak önemli bir mücadele konusudur.

Mobbing İzleyicileri, genellikle mağdur ve uygulayıcı bir süreç olarak ele alınsa da, zamanla sürece şahit olan kişiler de olabilir. Seyirci, tanık olan taraf olarak adlandırılabilecek bu kişiler, psikolojik taciz olgusun farkına vardıktan sonra izleyici hale geleceklerdir. Bu kişiler olaya doğrudan karışmazlar ancak, bir şekilde bu süreci anlayıp sürecin yansımalarını yaşarlar.

Mobbing yukarda bahsi geçen üç karakter çerçevesinde oluşsa da aslında hemen meydana gelmez, aşamalar halinde bir süreç içinde gelişmektedir:

  • İlk aşamada, kritik olaylar kendini gösterir. Potansiyel olarak psikolojik tacize dönüşebilecek henüz mobbing olarak nitelendirilmesi mümkün olmayan olaylar meydana gelmektedir (şimdi dönüp kendi sürecime baktığımda müdürümün bana ilk etapta söylediği performans notu ile ilgili söyleminin ilk aşama olduğunu görüyorum).
  • İkinci aşama süresinde ise işyerinde psikoliojik taciz ve damgalama gerçekleşir. Bu aşamada söz konusu davranışlar sürekli ve sistematik bir hale dönüşür. Odak noktasında mobbing’in mağduru bulunur ve yönetime bununla ilgili şikayetler başlar.
  • Üçüncü aşamada artık yönetim devreye girer. Yönetim tarafından objektif değerlendirme yerine kişisel etmenler esas alınır.
  • Dördüncü aşama mobbing sürecinin sonucudur; kişi kendi isteği ile ayrılır ya da yönetim tarafından işten çıkarma gerçekleşir. Bu aşamada psikolojik taciz mağdurunun sağlık sorunları ortaya çıkabileceğinden psikolojik ve/veya tıbbi destek alması gerekebilir.

Her konuda olduğu gibi mobbing konusunda da derinlemesine konuşmak ve tartışmak gerekiyor, zaman zaman uzmanlardan görüş almak önemli. İlerleyen bölümlerde, konuk yazarımız olacak avukatların da konuya başka bakış açıları kazandıracaklarını düşünüyorum. Ancak bu şekilde konunun içi boşaltılmadan doğru bir şekilde konu masaya yatırılabilir.

Mobbing İzleyicilerini, sadece kendi deneyimlerimden ve okuduklarımdan derlediklerimden yola çıkarak bu yazıları hazırlıyorum. İstiyorum ki, bunu artık tartışalım, benzer sorunları yaşayanlar varsa onların farkında olmalarını sağlayalım. Yıllar önce benim yaşadığım gibi bir çukurda olduğunu düşünenler varsa, bu ruh halinden çıkmaları için onlara elimizi uzatalım.

Mobbing İzleyicileri kimlerdir

Öneriler