Mobbing

Mobbing hakkında

0

Özel hastahanelerde mobbing

Özel hastahanelerde mobbing Mobbing olgusu her sektör için istenmeyen bir durumdur. Mobbing mağduru hangi sektörün çalışanı olursa olsun mobbingin bireysel, örgütsel ve toplumsal etkileri kendini...

Bankacılık sektöründe baskı

Bankacılık sektöründe baskı

Bankacılık sektöründe mobbing Özellikle son yıllarda yaygınlaşan ve bankalar içinde önemli hale gelen mobbing (duygusal zorbalık) olgusunu inceledik. Bu olgu, işletmelerin en değerli varlığını oluşturan...

En Çok Maruz Kalınan Mobbing Davranışı

En Çok Maruz Kalınan Mobbing

En Çok Maruz Kalınan Mobbing Davranışı Araştırmada, seçilen birtakım mobbing davranışları gruplandırılmış ve katılımcıların en çok hangi tarzda mobbing hareketlerine maruz kaldıkları anlaşılmaya çalışılmıştır. “Alaycı...

Mobbingle Örgütsel Başa Çıkma Yöntemleri

Mobbingle Örgütsel Başa Çıkma Yöntemleri

Mobbingle Örgütsel Başa Çıkma Yöntemleri Kurumların örgüt yapılanmalarının mobbinge zemin hazırladığından daha önceki başlıklarda bahsedilmiştir. Mobbingle mücadelede bireysel yöntemler kadar örgütsel yöntemlere başvurulması da son...

Mobbingle Bireysel Başa Çıkma Yöntemleri

Mobbingle Bireysel Başa Çıkma Yöntemleri

Mobbingle Başa Çıkma Yöntemleri Mobbingin mağdur üzerindeki etkileri fiziksel ve psikolojik sağlık sorunları olarak kendini göstermektedir. Hatta bazen yaşanan durumlar çok ciddi boyutlara ulaşmakta ve...

Bireye İlişkin Mobbing Nedenleri

Bireye İlişkin Mobbing Nedenleri

Bireysel Mobbing Nedenleri Mobbing süreci ve devamlılığının mağdurlar üzerindeki etkisinin ne boyutta olacağı bireysel faktörlerle ilgilidir. Bu faktörler, mağdurun mobbing eylemi ile karşılaştığında vereceği tepkinin...

İşyerinde Psikolojik tacizle Mücadele

İşyerinde Psikolojik tacizle Mücadele

İşyerinde Psikolojik tacizle Mücadele İşyerinde psikolojik tacizle mücadelede en önemli husus, soruna ilişkin farkındalığın, mağdurun kendisi tarafından olduğu kadar; işveren, iş arkadaşları ve nihayet tüm...

Toplumsal etkiler Mobbing

Toplumsal etkiler Mobbing

Mobbing toplumu nasıl etkiler Mağdurun sağlık problemleri nedeniyle yapılan sağlık harcamalarının artması, Sigorta masraflarında artış, İşsizlik, Nitelikler ve yeteneklerin altında çalıştırılmadan doğan vergi kayıpları, Devletin...

Kurumsal mobbing uygulanması

Kurumsal mobbing uygulanması

Kurumsal mobbing uygulaması Örgütün küçülme politikası nedeniyle istihdamın daraltılması; İşgücünün genç çalışanlardan oluşturulması; Örgüt içinde istenmeyen bir kişiden kurtulmanın hedeflenmesi, sonucunda kasıtlı ve gerçek bir...

Mobbing İzleyicileri kimler

Mobbing İzleyicileri kimler

Mobbing İzleyicileri kimlerdir Mobbing sürecinde izleyici olarak rol alanlar, iş arkadaşları, amirler ve yöneticiler gibi sürece doğrudan doğruya karışmayan, ancak bir şekilde süreci algılayan, yansımalarını...

Mobbing Kurbanlar

Mobbing Kurbanlar

Mobbing Mağdurları (Kurbanlar) Mobbinge hedef kurban olma riski, tüm işyerlerinde ve tüm kültürlerde herkes için geçerlidir. Mobbing sürecinin mekanizması, farklı işyerlerinde farklı şekilde gelişse de,...

Mobbing Uygulayanlar

Mobbing Uygulayanlar

Mobbing Uygulayanlar Gerçek mobbingciler, hiçbir kişilik grubuna tam anlamıyla uygun değillerdir. Ancak çevrelerinde sergiledikleri davranışlarla tanımlanabilmeleri mümkündür. En sık rastlanan mobbingci tipleri: Narsisist Mobbingciler: Narsisist...

Mobbingin Fizyolojik Belirtileri

Mobbingin Fiziksel Etkileri

Mobbingin Fiziksel Etkileri Beyinle ilgili: Sıkıntı, panik atak, depresyon, yarım baş ağrısı, baş dönmesi. Hafıza kaybı, dikkati toplayamama ve uykusuzluk. Deriyle ilgili: Kaşınma, kızarma, pullanma...

Mobbing davranış şekilleri

Mobbing davranış şekilleri

Mobbing davranış şekilleri Aslında Mobbing, sistematik olarak bireyin iş yaşamında psikolo­jik tacize uğramasıdır ve davranışın kaynağı bir olaya değil, bir kişiye odaklanmıştır. Mobbingin en belirgin...

Mobbing işyerinde etkileri ve maliyeti

Mobbing işyerinde etkileri ve maliyeti

Mobbing işyerinde etkileri ve maliyeti Modern hayatın getirdiği temel sorunlarından birisi haline gelen işyerinde psikolojik tacizin sonuçları ve etki alanı oldukça geniştir. Bireyler, böyle bir...

Mobbing yaygınlığı ve süreci

Mobbing yaygınlığı ve süreci

Mobbing yaygınlığı ve süreci Mobbing olgusu durağan olmayıp, sürekli değişen bir süreçtir. LEYMANN, mobbing süresinin en az ortalama 6 ay, en uzun ortalama 15 ay...

Mobbing nasıl belli olur

Mobbing nasıl belli olur

Mobbing nasıl belli olur İşyerinde psikolojik taciz davranışları sadece sosyo-ekonomik, kültürel ve fiziksel yönden zayıf olan çalışanlara yönelik değil, aynı zamanda farklı, başarılı ve yeni...

Mobbing sayılabilecek koşullar

Mobbing sayılabilecek koşullar

Mobbing sayılabilecek koşullar İş yerinde yaşanan her çatışma ya da her anlaşmazlık psikolojik taciz olarak değerlendirilmemelidir. İş yerinde psikolojik tacizin varlığından söz edebilmek için öncelikle...

İşyerinde psikolojik taciz nedenleri

İşyerinde psikolojik taciz nedenleri

Psikolojik Tacizin Kişisel Nedenleri İşyerinde psikolojik taciz sürecinde psikolojik tacize maruz kalan kişi/mağdur ve psikolojik taciz faili ve/ya failleri olarak iki taraf bulunmaktadır. Bu konuda...

Mobbing İşyerinde Psikolojik Taciz Nedir

Mobbing İşyerinde Psikolojik Taciz Nedir

Mobbing Nedir İşyerinde Psikolojik Taciz Latince “mobile vulgus”dan türeyen Mobbing terimi; işyerinde duygusal taciz ya da bireyi işyerinden ihraç etme amacıyla uygulanan psikolojik baskılar olarak...