MobbingVar

0

Özel hastahanelerde mobbing

Özel hastahanelerde mobbing Mobbing olgusu her sektör için istenmeyen bir durumdur. Mobbing mağduru hangi sektörün çalışanı olursa olsun mobbingin bireysel, örgütsel ve toplumsal etkileri kendini...

0

Duygusal zorbalık kadın erkek eşitsizliği

Duygusal zorbalık kadın erkek eşitsizliği Duygusal zorbalık, işletmelerin en değerli varlığını oluşturan insan kaynaklarını tehdit etmektedir. Oysaki yaşanan hızlı gelişmeler ve değişimler işletmelerin yaşamlarını devam...

İşyerinde Cinsel Taciz

İşyerinde Cinsel Taciz

İşyerinde Cinsel Taciz Cinsel taciz, tüm dünyada yaygın şekilde inceleme konusu yapılan ciddi bir sorundur. Almanya’da, Federal Bakanlık, gençler ve aileler için yaptığı bir araştırmada...

Bankacılık sektöründe baskı

Bankacılık sektöründe baskı

Bankacılık sektöründe mobbing Özellikle son yıllarda yaygınlaşan ve bankalar içinde önemli hale gelen mobbing (duygusal zorbalık) olgusunu inceledik. Bu olgu, işletmelerin en değerli varlığını oluşturan...

En Çok Maruz Kalınan Mobbing Davranışı

En Çok Maruz Kalınan Mobbing

En Çok Maruz Kalınan Mobbing Davranışı Araştırmada, seçilen birtakım mobbing davranışları gruplandırılmış ve katılımcıların en çok hangi tarzda mobbing hareketlerine maruz kaldıkları anlaşılmaya çalışılmıştır. “Alaycı...

Hemşire Psikolojik Tacizden Şikayetçi

Hemşire Psikolojik Tacizden Şikayetçi

Hemşire Psikolojik Tacizden Şikayetçi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir hemşire, 2005’ten bu yana kendisine psikolojik taciz uyguladıklarını, “geri zekalı, embesil, yalaka” gibi hakaret içeren...

Öğretmenden Rekor Mobbing Davası

Öğretmenden Rekor Mobbing Davası

Öğretmenden Rekor Mobbing Davası Türkiye’de ilk kez bir mobbing davası Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşındı. Kadın öğretmen F.İ.’e görev yaptığı okuldan uzaklaştırıp başka bir okula tayinini...

“Mobbing”in Üniversitedeki Boyutu

Üniversite de mobbing Atatürk Üniversitesi’nde (AÜ) yapılan bir araştırmada, akademisyenlerin yüzde 82’sinin mobbinge (bezdin) neden olan davranışlara maruz kaldığı belirlendi. AÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof....

Mobbingle Örgütsel Başa Çıkma Yöntemleri

Mobbingle Örgütsel Başa Çıkma Yöntemleri

Mobbingle Örgütsel Başa Çıkma Yöntemleri Kurumların örgüt yapılanmalarının mobbinge zemin hazırladığından daha önceki başlıklarda bahsedilmiştir. Mobbingle mücadelede bireysel yöntemler kadar örgütsel yöntemlere başvurulması da son...

Mobbingle Bireysel Başa Çıkma Yöntemleri

Mobbingle Bireysel Başa Çıkma Yöntemleri

Mobbingle Başa Çıkma Yöntemleri Mobbingin mağdur üzerindeki etkileri fiziksel ve psikolojik sağlık sorunları olarak kendini göstermektedir. Hatta bazen yaşanan durumlar çok ciddi boyutlara ulaşmakta ve...

Bireye İlişkin Mobbing Nedenleri

Bireye İlişkin Mobbing Nedenleri

Bireysel Mobbing Nedenleri Mobbing süreci ve devamlılığının mağdurlar üzerindeki etkisinin ne boyutta olacağı bireysel faktörlerle ilgilidir. Bu faktörler, mağdurun mobbing eylemi ile karşılaştığında vereceği tepkinin...

İşyerinde Psikolojik tacizle Mücadele

İşyerinde Psikolojik tacizle Mücadele

İşyerinde Psikolojik tacizle Mücadele İşyerinde psikolojik tacizle mücadelede en önemli husus, soruna ilişkin farkındalığın, mağdurun kendisi tarafından olduğu kadar; işveren, iş arkadaşları ve nihayet tüm...

Toplumsal etkiler Mobbing

Toplumsal etkiler Mobbing

Mobbing toplumu nasıl etkiler Mağdurun sağlık problemleri nedeniyle yapılan sağlık harcamalarının artması, Sigorta masraflarında artış, İşsizlik, Nitelikler ve yeteneklerin altında çalıştırılmadan doğan vergi kayıpları, Devletin...

Kurumsal mobbing uygulanması

Kurumsal mobbing uygulanması

Kurumsal mobbing uygulaması Örgütün küçülme politikası nedeniyle istihdamın daraltılması; İşgücünün genç çalışanlardan oluşturulması; Örgüt içinde istenmeyen bir kişiden kurtulmanın hedeflenmesi, sonucunda kasıtlı ve gerçek bir...

Mobbing İzleyicileri kimler

Mobbing İzleyicileri kimler

Mobbing İzleyicileri kimlerdir Mobbing sürecinde izleyici olarak rol alanlar, iş arkadaşları, amirler ve yöneticiler gibi sürece doğrudan doğruya karışmayan, ancak bir şekilde süreci algılayan, yansımalarını...

Mobbing Kurbanlar

Mobbing Kurbanlar

Mobbing Mağdurları (Kurbanlar) Mobbinge hedef kurban olma riski, tüm işyerlerinde ve tüm kültürlerde herkes için geçerlidir. Mobbing sürecinin mekanizması, farklı işyerlerinde farklı şekilde gelişse de,...

Mobbing Uygulayanlar

Mobbing Uygulayanlar

Mobbing Uygulayanlar Gerçek mobbingciler, hiçbir kişilik grubuna tam anlamıyla uygun değillerdir. Ancak çevrelerinde sergiledikleri davranışlarla tanımlanabilmeleri mümkündür. En sık rastlanan mobbingci tipleri: Narsisist Mobbingciler: Narsisist...

Mobbingin Fizyolojik Belirtileri

Mobbingin Fiziksel Etkileri

Mobbingin Fiziksel Etkileri Beyinle ilgili: Sıkıntı, panik atak, depresyon, yarım baş ağrısı, baş dönmesi. Hafıza kaybı, dikkati toplayamama ve uykusuzluk. Deriyle ilgili: Kaşınma, kızarma, pullanma...

Avrupa Sosyal Şartı Açısından Mobbing

Avrupa Sosyal Şartı Açısından Mobbing

Avrupa Sosyal Şartı Açısından Mobbing Avrupa Sosyal Şartı, temel sosyal ve ekonomik hakları koruyan, medeni ve politik hakları garanti eden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni takviye...

ILO Sözleşmeleri Açısından Mobbing

ILO Sözleşmeleri Açısından Mobbing

ILO Sözleşmeleri Açısından Mobbing İş ve işçi güvenliği açısından özel bir önem taşıyan ILO sözleş­melerinden özellikle 111 sayılı Sözleşme, 155 sayılı Sözleşme ve 161 sayılı...