0

Duygusal zorbalık kadın erkek eşitsizliği

Duygusal zorbalık, işletmelerin en değerli varlığını oluşturan insan kaynaklarını tehdit etmektedir. Oysaki yaşanan hızlı gelişmeler ve değişimler işletmelerin yaşamlarını devam ettirme ve ilerleme istekleri karşısında...

İşyerinde Cinsel Taciz

İşyerinde Cinsel Taciz

İşyerinde Cinsel Taciz, tüm dünyada yaygın şekilde inceleme konusu yapılan ciddi bir sorundur. Almanya’da, Federal Bakanlık, gençler ve aileler için yaptığı bir araştırmada çalışan kadınların...

Hemşire Psikolojik Tacizden Şikayetçi

Hemşire Psikolojik Tacizden Şikayetçi

Hemşire Psikolojik Tacizden Şikayetçi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir hemşire, 2005’ten bu yana kendisine psikolojik taciz uyguladıklarını, “geri zekalı, embesil, yalaka” gibi hakaret içeren...

Öğretmenden Rekor Mobbing Davası

Öğretmenden Rekor Mobbing Davası

Öğretmenden Rekor Mobbing Davası; Türkiye’de ilk kez bir mobbing davası Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşındı. Kadın öğretmen F.İ.’e görev yaptığı okuldan uzaklaştırıp başka bir okula tayinini...

Üniversitede mobbing Üniversite Boyutu

Üniversitede mobbing,”Mobbing”in Üniversite Boyutu ; Atatürk Üniversitesi’nde (AÜ) yapılan bir araştırmada, akademisyenlerin yüzde 82’sinin mobbinge (bezdin) neden olan davranışlara maruz kaldığı belirlendi. AÜ İletişim Fakültesi...

Mobbingle Bireysel Başa Çıkma Yöntemleri

Mobbingle Başa Çıkma Yöntemleri

Mobbingle Başa Çıkma Yöntemleri, Mobbing in mağdur üzerindeki etkileri fiziksel ve psikolojik sağlık sorunları olarak kendini göstermektedir. Hatta bazen yaşanan durumlar çok ciddi boyutlara ulaşmakta...

Bireye İlişkin Mobbing Nedenleri

Bireye İlişkin Mobbing Nedenleri

Bireye İlişkin Mobbing Nedenleri, Mobbing süreci ve devamlılığının mağdurlar üzerindeki etkisinin ne boyutta olacağı bireysel faktörlerle ilgilidir. Bu faktörler, mağdurun mobbing eylemi ile karşılaştığında vereceği...

İşyerinde Psikolojik tacizle Mücadele

İşyerinde Psikolojik tacizle Mücadele

İşyerinde psikolojik tacizle mücadele de en önemli husus, soruna ilişkin farkındalığın, mağdurun kendisi tarafından olduğu kadar; işveren, iş arkadaşları ve nihayet tüm toplum tarafından aynı...

Toplumsal etkiler Mobbing

Mobbing toplumu nasıl etkiler

Mobbing toplumu nasıl etkiler Mağdurun sağlık problemleri nedeniyle yapılan sağlık harcamalarının artması, Sigorta masraflarında artış, İşsizlik, Nitelikler ve yeteneklerin altında çalıştırılmadan doğan vergi kayıpları, Devletin...

Kurumsal mobbing uygulanması

Kurumsal mobbing uygulaması

Kurumsal mobbing uygulaması, Örgütün küçülme politikası nedeniyle istihdamın daraltılması; İşgücünün genç çalışanlardan oluşturulması; Örgüt içinde istenmeyen bir kişiden kurtulmanın hedeflenmesi, sonucunda kasıtlı ve gerçek bir...

Mobbing İzleyicileri kimler

Mobbing İzleyicileri kimlerdir

Mobbing İzleyicileri kimlerdir, Mobbing sürecinde izleyici olarak rol alanlar, iş arkadaşları, amirler ve yöneticiler gibi sürece doğrudan doğruya karışmayan, ancak bir şekilde süreci algılayan, yansımalarını...

Mobbing Kurbanlar

Mobbing Mağdurları

Mobbing Mağdurları, Mobbinge hedef kurban olma riski, tüm işyerlerinde ve tüm kültürlerde herkes için geçerlidir. Mobbing sürecinin mekanizması, farklı işyerlerinde farklı şekilde gelişse de, genelde...

Mobbing Uygulayanlar

Mobbing Uygulayanlar

Mobbing Uygulayanlar , Gerçek mobbingciler, hiçbir kişilik grubuna tam anlamıyla uygun değillerdir. Ancak çevrelerinde sergiledikleri davranışlarla tanımlanabilmeleri mümkündür. En sık rastlanan mobbingciler: Narsisist Mobbingciler: Narsisist...

Mobbingin Fizyolojik Belirtileri

Mobbingin Fiziksel Etkileri

Mobbingin Fiziksel Etkileri Beyinle ilgili: Sıkıntı, panik atak, depresyon, yarım baş ağrısı, baş dönmesi. Hafıza kaybı, dikkati toplayamama ve uykusuzluk. Deriyle ilgili: Kaşınma, kızarma, pullanma...

Avrupa Sosyal Şartı Açısından Mobbing

Avrupa Sosyal Şartı Açısından Mobbing

Avrupa Sosyal Şartı Açısından Mobbing; Avrupa Sosyal Şartı, temel sosyal ve ekonomik hakları koruyan, medeni ve politik hakları garanti eden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni takviye...

ILO Sözleşmeleri Açısından Mobbing

ILO Sözleşmeleri Açısından Mobbing

ILO Sözleşmeleri Açısından Mobbing; İş ve işçi güvenliği açısından özel bir önem taşıyan ILO sözleş­melerinden özellikle 111 sayılı Sözleşme, 155 sayılı Sözleşme ve 161 sayılı...

Türk Ceza Kanunu veMobbing

Türk Ceza Kanunu ve Mobbing

Türk Ceza Kanunu ve Mobbing, 5237 sayılı TCK’nın 122. maddesi ile “Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve...

Borçlar Kanunu ve Mobing

Borçlar Kanunu ve Mobbing

Borçlar Kanunu ve Mobbing, İş yerinde uygulanan mobbing borçlar hukuku açısından “haksız fiil” oluşturmaktadır. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun II. Faslı “Haksız Muamelelerden Doğan Borçlar” başlığını...

Türk Medeni Kanunu ve Mobbing

Türk Medeni Kanunu (TMK) Açısından Durum

Türk Medeni Kanunu ve Mobbing, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre hukuki ilişkilerin kapsa­mı, dürüst davranma ve iyi niyet kurallarına göre belirlenmektedir. Kanun’un “Dürüst Davranma”...

İş Kanunu Açısından mobbing

İş Kanunu Açısından mobbing

İş Kanunu Açısından mobbing, Gerek 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nda gerekse 1475 sayılı eski İş Kanunu’nda hukuki anlamda mobbing kavramını tanımlayan herhan­gi bir madde bulunmamaktadır....